Rubeo

Informatiespecialist

Still busy after all this time

Door oorzaken die ik niet eens kan beginnen te bevatten ben ik standaard altijd zo onmetelijk druk dat ik per definitie minstens een halve dag per dag te kort kom om alle geplande taken uit te kunnen voeren. Op dit moment ben ik dus druk doende deze site bij te werken, op te poetsen en wat dies meer zij en alle tips, ideëen etcetera zijn altijd welkom.
Stuur gerust je commentaar naar mij via de contactpagina.

De bedoeling van deze site is om iedereen, waaronder mijzelf, te voorzien van allerhande informatie en recente ontwikkelingen inzake Informatie Technologie en Document Management. Al datgene met betrekking tot dit onderwerp dat ik interessant, informatief, dan wel anderszins bruikbaar vind zal ik hier plaatsen.

Beschouw deze plek dus maar als een kleine bibliotheek over Document Management. Bedoeld als hulpmiddel tijdens het werk en/of studie.

Maar ook is het een uitlaatklep voor één van mijn grote passies: koken!

Meer informatie over mij en mijn werkzaamheden zijn terug te vinden op mijn View Cees Schouten's profile on LinkedIn profiel, en tegenwoordig ben ik zelfs te vinden op Twitter al ben ik daar niet echt hyperactief.   

Cees volgen?

Wat is document management?

Hoewel document-management wordt gezien als een nieuwe methodiek om informatie toegankelijk te maken, passen veel bedrijven document management al in een of andere vorm toe.

Denk hierbij aan:
§ De wijze waarop u informatie ordent op uw bureau.
§ Op welke manier u mappen inricht en ordent in uw dossierkast.
§ Hoe de directory structuur van windows verkenner is opgebouwd om documenten op te slaan en terug te vinden.

<<lees verder>>